Wat hebben wij te bieden?

Administratieve diensten
• boekhouding
• debiteurenbeheer
• loonadministratie
• personeelsadministratie
• urenadministratie

Belastingzaken
• inkomstenbelasting
• omzetbelasting
• vennootschapsbelasting
• dividendbelasting
• overleg Belastingdienst


Verslaggeving
• begrotingen, prognoses
• periodieke rapportages
• jaarrekeningen en deponeringen

Overige werkzaamheden
• secretariële ondersteuning
• vastlegging administratieve organisatie